【iOS、Android App】師傅駕到.用手機/平板免費幫你睇風水開運

【iOS、Android App】師傅駕到.用手機/平板免費幫你睇風水開運

不少人新居入伙都會睇風水,而 App Store 和 Google Play Store 內亦有不少風水 Apps,今次介紹的雙平台免費 Apps 以手機、Tablet 內置的電子指南針和鏡頭,提供精確經緯度和實景拍攝模擬 (即 AR),然後再專業地計算用戶出生八字的開運方位。

使用超簡單 Step 1

啟動 App 後按「查看風水」,再輸入居住者的出生年月日和性格後按「確定」。

【iOS、Android App】師傅駕到.用手機/平板免費幫你睇風水開運

Step 2

面對大門口等待羅盤穩定後按「確定」,然後走入室內立於該空間的中心點,再以手機鏡頭環繞四週。

【iOS、Android App】師傅駕到.用手機/平板免費幫你睇風水開運

【iOS、Android App】師傅駕到.用手機/平板免費幫你睇風水開運

Step 3

這時畫面就會即時有吉凶圖示出現,點選該圖示後,就有如何運用該空間磁場做最有利於你的佈置擺設規劃建議。

 

【iOS、Android App】師傅駕到.用手機/平板免費幫你睇風水開運 【iOS、Android App】師傅駕到.用手機/平板免費幫你睇風水開運

下載「風水羅盤實景-根據八字攝像頭實景看風水工具」:

【iOS、Android App】師傅駕到.用手機/平板免費幫你睇風水開運

【iOS、Android App】師傅駕到.用手機/平板免費幫你睇風水開運

 

 

下載「風水大師-所視即所得專利 人人都可以是風水專家」:

【iOS、Android App】師傅駕到.用手機/平板免費幫你睇風水開運

【iOS、Android App】師傅駕到.用手機/平板免費幫你睇風水開運